Prafullata Prakashan

पाया पडिला खोले ठायीं

300.00

परंपरेचा नवा अर्थ सांगण्याची सुरुवात भाषेच्या माध्यमातून होते. याची जाणीव ज्ञानेश्वर माऊलींनी समाजजीवनात रुजविली. शब्दची आमुच्या जीवीचे जीवन म्हणत तुकोबांनी भाषेला समाजजीवनाचा आणि विश्वभानाचा आरसा केले. हाच वारसा ‘त्रयोदशी’तून व्यक्त होतो.. परंपरेच्या अवकाशात आधुनिक होण्याचा अर्थ सांगण्याची शभुंकर जाणीव ‘त्रयोदशी’तून व्यक्त होते.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “पाया पडिला खोले ठायीं”